Besittningsskyddet vid brand i bostaden

Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S)

Hillevi Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

Hyresgäster som inte själva orsakat brand i sin lägenhet kan trots detta mista besittningsskyddet. De drabbas dubbelt, först av branden och sedan genom att riskera att mista sin lägenhet.

En utredning tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen 2006. Utredningen föreslog en ändring av hyreslagen, som gick ut på att den som inte varit vållande till branden ska få bo kvar. När utredningen kom hade ett regeringsskifte skett, och sedan dess har ingenting gjorts i frågan.

Med tanke på den utsatta situationen för de drabbade och med tanke på att frågan grundligt utretts borde nästa steg kunna vara en lagändring.

 Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kan ministern överväga en förändring av hyreslagen, enligt utredningens förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-19 Överlämnad: 2017-01-23 Anmäld: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-02-01 Sista svarsdatum: 2017-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga