Besittningsskyddet i samband med tvångsförsäljning av bostäder

Skriftlig fråga 2009/10:608 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 5 mars

Fråga

2009/10:608 Besittningsskyddet i samband med tvångsförsäljning av bostäder  

av Ameer Sachet (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

De borgerliga partierna i Örebro har beslutat att sälja ut delar av kommunens allmännyttiga bostadsföretag Örebrobostäder (ÖBO). Tio fastigheter i tre bostadsområden med totalt 1 148 lägenheter ska utbjudas till försäljning via ett mäklarföretag.

Detta trots att ÖBO:s hyresgäster trivs och inte vill byta hyresvärd, och trots att 10 000 örebroare har krävt en folkomröstning om utförsäljningen.

Besittningsskyddet ger hyresgästen en kvarboenderätt i bostaden, besittningsskyddet utgör en inskränkning av äganderätten. Det tillkom för att skydda hyresgäster mot dåliga hyresvärdar. Nu behövs någon form av besittningsskydd som gör hyresgästerna mindre rättslösa i samband med fastighetsförsäljningar.

Genom vilka initiativ avser justitieministern att stärka besittningsskyddet så att hyresgäster ska kunna åberopa detta vid tvångsförsäljningar av sina hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-05 Anmäld: 2010-03-05 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)