besittningsskydd för butiksägare

Skriftlig fråga 2004/05:1748 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 maj

Fråga 2004/05:1748

av Ingegerd Saarinen (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om besittningsskydd för butiksägare

Fristående handlare har svårt att verka utanför de tre stora blocken på livsmedelsmarknaden. Möjligheterna att ta till vara lokal produktion av livsmedel och etablera butiker med närhet och genuin kundkontakt försvåras därför. Den senaste konflikten mellan Vi-handlarna och Axfood illustrerar en del av detta problem.

Beroende på missnöje med Axfood som leverantör har Vi-handlarna beslutat att föra över sina inköp till partihandelsföretaget Bergendahls. Missnöjet koncentrerar sig bland annat till prissättningsfrågor och partihandelns ökade fokus på egna varumärken samt att Axfood numera aktivt konkurrerar med Vi-handlarna på detaljistnivå.

Med hänvisning till att Axfood uppfattar Vi-handlarnas byte av leverantör som brott mot samarbetsavtalet (som upprättats i en annan tid och för andra syften) har Axfood i egenskap av innehavare av förstahandskontraktet sagt upp ett antal Vi-handlare från sina butikslägen och hotat med att säga upp fler.

Vad avser ministern att göra för att stärka en affärsdrivande lokalhyresgästs besittningsskydd vid uppsägning av hyresvärden på grund av skäl som inte är hyresrättligt relevanta, till exempel att hyresgästen inte längre vill köpa sina varor från innehavaren av förstahandskontraktet på affärslokalen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-30 Anmäld: 2005-05-31 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)