Besiktningskrav på restaurangbåtar och pråmar

Skriftlig fråga 2018/19:932 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

De senaste åren har det förekommit flera exempel där pråmar som använts i restaurangsyfte förlist på grund av dåligt underhåll. Ett exempel är restaurang Båten, som under många år varit en populär restaurang i centrala Karlstad. Efter många verksamma år sjönk Båten oväntat efter årsskiftet, som tur var vid en tidpunkt när varken personal eller gäster fanns ombord.

Efter en rapport om händelsen som medierna skrivit om visade det sig att skrovet på den sjunkna restaurangpråmen Båten var helt sönderrostat. Båtar i trafik kontrolleras regelbundet enligt sjöfartsreglerna, men en restaurangbåt eller restaurangpråm som ligger långtidsparkerad vid kaj omfattas i dag inte av samma lagstiftning. Kontrollansvaret ligger i stället på ägaren, och den enda möjligheten för Arbetsmiljöverket att inleda en kontroll är om personal ombord slår larm.

Även om det självklart är ägaren som har det största ansvaret för att den verksamhet som bedrivs görs på ett säkert och kontrollerat sätt är det ohållbart att det i dag inte finns något krav på regelbunden besiktning – framför allt då båten blir av allmänt bruk och det är vanliga människors liv som det leks med. Hur många fler båtar finns det inte runt om i landet som ligger så här, inte minst i Stockholm och Göteborg och på västkusten? Den kontrollmekanism som redan finns för båtar i trafik och för bilar bör även gälla rostiga restaurangbåtar och restaurangpråmar innan olyckan är framme. 

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför följande:


Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att besiktningskrav och regelbundna kontroller ska gälla även restaurangbåtar och restaurangpråmar?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-29 Överlämnad: 2019-08-30 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-13 Sista svarsdatum: 2019-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga