Besättningsbyte i Ryssland för svenska fartyg

Skriftlig fråga 2005/06:1146 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 7 mars

Fråga 2005/06:1146 av Annelie Enochson (kd) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Besättningsbyte i Ryssland för svenska fartyg

Svenska rederier trafikerar frekvent norra Europas och Rysslands farvatten med produkttankerfartyg. Byten av svensk besättning sker vanligtvis i alla EU-länder utan problem, men det är omöjligt att få till ett besättningsbyte i Ryssland med kort framförhållning då det tar minst fyra fem arbetsdagar för att få visum för att korsa rysk mark.

Flera fall har kommit till min kännedom där behandlingen av besättningsmäns visumansökningar har försenats och på så sätt ställt till problem för svenska rederier. Förra veckan försökte ett svensk rederi få hem en besättningsman från S:t Petersburg. De ringde ryska ambassaden dagen före tänkt avmönstring och fick till svar att det tar fyra fem arbetsdagar. Men besättningsmannen kunde ej stanna i S:t Petersburg när fartyget lämnade kaj och vänta på visum, då han inte fick vara kvar då fartyget lämnat. I ett annat fall från veckan som gick fick ett svenskt rederi problem att få hem en besättningsman från ett fartyg i S:t Petersburg på grund av ett dödsfall i familjen.

Svenska handelsflottan behöver hjälp med att komma till rätta med krångliga ryska visumregler för sjömän. Svenska rederier som är en viktig näring för Sverige måste få villkor med andra länder som möjliggör en effektiv handel och verksamhet. Därför är det viktigt att bytet av besättning kan ske smidigare på rysk mark.

Hur avser ministern att verka för att visumhanteringen underlättas för svenska besättningar som avbyts i Ryssland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-07 Anmäld: 2006-03-08 Besvarad: 2006-03-14 Svar anmält: 2006-03-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-14)