Bergsstatens befogenheter

Skriftlig fråga 2009/10:540 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 17 februari

Fråga

2009/10:540 Bergsstatens befogenheter

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Bergsstaten är det särskilda beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör provborrning, prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen.

På olika ställen i landet har företag fått tillstånd att provborra efter mineraler eller naturgas. I Skåne har till exempel Shell fått tillstånd att provborra efter naturgas i Sjöbo kommun. Utvecklingen är oroande då nästa steg kan vara en fullskalig utvinning av gas eller mineraler. Det leder till oro och protester bland ortsbefolkningen, som oroas över sin hembygds framtid, den allmänna tillgången till värdefull natur och miljö, konsekvenser för vattenförsörjning med mera.

Mot den bakgrunden bör Bergsstatens arbetsuppgifter och befogenheter ses över i syfte att öka befogenheterna i tillståndsgivningen för regionala myndigheter som bättre känner förhållandena i den lokala miljön och dess befolkning.

Min fråga till näringsministern är därför:

Vilka initiativ är näringsministern beredd att ta i syfte att öka det regionala och lokala inflytandet över Bergsstatens befogenheter när det gäller prospektering och utvinning av mineraler?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-17 Anmäld: 2010-02-18 Besvarad: 2010-02-23 Svar anmält: 2010-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-23)