Beredskapsmuseet utanför Helsingborg

Skriftlig fråga 2014/15:725 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Medier i Skåne rapporterar om en ökande konfliktgrad för det fristående Beredskapsmuseet utanför Helsingborg. Det har nu eskalerat till den grad att Kronofogden har beslutat att ge Statens försvarshistoriska museer (SFHM) handräckning när en mängd föremål ska hämtas från Beredskapsmuseet. Det uppges röra sig om cirka 65 föremål som ska hämtas därifrån, dock inte de tyngre föremålen såsom kanonen Maja.

Det är olyckligt att tillgången till ett för Sverige och Skåne värdefullt kulturarv riskerar att försvinna om Beredskapsmuseet inte kan fortsätta sin verksamhet. SFHM har också sagt att man inte tar föremålen från Beredskapsmuseet för att man har användning för dem, utan för att myndigheten upplever att museet inte fullgör sina åtaganden.

Min fråga till kulturminister Alice Bah Kuhnke är följande:

 

Har kulturministern för avsikt att vidta någon generell åtgärd för att säkerställa att allmänheten fortsatt kan få tillgång till Beredskapsmuseets värdefulla kulturarv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-07-03 Överlämnad: 2015-07-03 Besvarad: 2015-07-17 Sista svarsdatum: 2015-07-17 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga