Beredskapskrav

Skriftlig fråga 2019/20:9 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Sverige ska vara tryggt. Det kräver att vi stärker vårt samhälle i alla hänseenden. En av de viktigaste frågorna är att åter få kontroll över livsmedelsförsörjningen i vårt land. Inte minst efter minnet från förra årets värme, som ledde till krisstämning bland bönder och livsmedelsproducenter.

Men det är lika mycket en kris för Sveriges medborgare. För förra sommaren och den senaste tidens utveckling visar hur bräcklig livsmedelsproduktionen är. Exempelvis i Värmland finns en kraftig nedgång för potatisodlingen, och självförsörjningsgraden för potatis är nu nere i 30 procent. Samtidigt är det svårt att återigen få upp volymen samt öka volymen för grönsaksodlingen och trädgårdsprodukterna i stort.

I ett möte med LRF i Värmland som Nya Wermlands-Tidningen (NWT) rapporterat om berättade representanter att nedgången kommit snabbare än någon anat. Traditionsrika områden med värmländsk potatis har blivit historia. Den värmländska potatisen är bara ett exempel av många, och det är tydligt att frågan måste högre upp på den politiska dagordningen. För problemet finns inte bara inom odlingen utan även inom köttindustrin. Även om det svenska köttet ökar i andel importeras fortfarande knappt hälften av det kött som konsumeras. Om Sverige skulle anfallas av främmande makt kommer svenska folket i dagens läge redan efter några dagar att få svälta.

Det finns goda möjligheter att öka odlingen. Men för att fler ska kunna våga satsa behöver Sverige både skapa förutsättningar för en mer robust och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och planlägga hur produktionen ska kunna fortgå i kristid. Därtill behöver läggas att de gröna näringarna framöver kan vara avgörande i att öka försörjningstryggheten avseende el och biodrivmedel.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är därför:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta med anledning av det som har framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-09-12 Överlämnad: 2019-09-13 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga