Beredskapen vid en dricksvattenkris

Skriftlig fråga 2007/08:1364 av Bäckman, Roland (s)

Bäckman, Roland (s)

den 13 juni

Fråga

2007/08:1364 Beredskapen vid en dricksvattenkris

av Roland Bäckman (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Kommuner och myndigheter skulle inte klara att ordna nödvatten eller evakuera människor vid en allvarlig kris visar en granskning från Riksrevisionen. Granskningen visar att risk- och sårbarhetsanalysen är av för dålig kvalitet och att regeringen inte bestämt på vilken nivå krisberedskapen ska ligga.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa säkerheten vad gäller förutsättningar att ordna nödvatten och att kunna evakuera människor vid en allvarlig kris?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-13 Anmäld: 2008-06-13 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)