Beredskapen för skogsbränder i sommar

Skriftlig fråga 2018/19:792 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sommaren 2018 blev en torr sommar med missväxt och ett stort antal bränder som följd. Samhällets krisberedskap sattes på sin spets, och Sveriges samlade resurser för skogsbrandsbekämpning visade sig för andra gången på bara några år inte vara tillräckliga. Skogsägare och enskilda näringsidkare fick betala priset för det. Utvärderingen efter bränderna visar att även om insatserna i stort sett gick bra så fanns det många brister. Sverige är inte tillräckligt väl rustat för att vi ska kunna känna oss trygga inför framtida stora och komplicerade skogsbränder.

I år drog skogsbrandssäsongen igång tidigare än vanligt, och de helikoptrar som MSB upphandlat kom snabbt till användning. Även om regn har kommit i delar av landet därefter kan det snart vara torrt i skog och mark igen.

Vid skogsbränderna 2018 fick Sverige omfattande hjälp via EU:s civilskyddsmekanism, och ett stort antal EU-länder bidrog med personal och materiel. EU:s stöd till Sverige var EU:s hittills mest omfattande räddningsinsats. Faktum är att Sverige behövde hjälp att släcka bränder vid inte mindre än två olika tillfällen sommaren 2018. Först i början juni när MSB proaktivt och i beredskapshöjande syfte begärde stöd via EU i form av brandbekämpningsflyg, och sedan i mitten av juli när bränderna återigen visade sig vara okontrollerbara. Centerpartiet är kritiskt till att regeringen inte gav MSB i uppdrag att fortsätta begära stöd via EU:s Centrum för samordning av katastrofberedskap under hela sommaren och att insatsen avslutades i juni trots att man visste att bränderna inte var släckta och att torkan skulle fortsätta eftersom det inte regnat på så länge. Och trots att man visste att det tar tid att flyga upp brandsläckningsflygen till Sverige. Centerpartiet sa redan tidigt i somras att vi vill att Sverige ska köpa in egna brandsläckningsflygplan då det visat sig vara mycket effektiva i släckningsarbetet.

På MSB vidtas nu åtgärder för att få en bättre nationell grundberedskap med bland annat helikoptrar som förstärkningsresurser, även om det rått oklarheter om hur många som egentligen upphandlats och om den volym vatten som helikoptrarna kan ta är tillräcklig.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Anser statsrådet och regeringen att de åtgärder som MSB vidtar för att stärka den nationella skogsbrandsläckningsförmågan 2019 är tillräckliga för att undvika en liknande brandsommar som den 2018?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-17 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-06-27
Svar på skriftlig fråga