Beredskap och förstärkningsresurser vid annalkande vårflod

Skriftlig fråga 2009/10:464 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 2 februari

Fråga

2009/10:464 Beredskap och förstärkningsresurser vid annalkande vårflod

av Mikael Oscarsson (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Som svar på fråga 2008/09:1058 skrev försvarsministern att regeringen gett uppdrag åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta fram en strategi för förstärkningsresurser vid större olyckor. Detta uppdrag redovisades i december under titeln En strategi för förstärkningsresurser.

En av de aktörer som myndigheten inte har inhämtat synpunkter ifrån är en privat entreprenör som MSB:s föregångare Räddningsverket haft avtal med. Genom tre olika depåer har entreprenören säkerställt goda insatser vid stora katastrofer, översvämningar och skogsbränder. Den bild som rapporten nu ger kring förstärkningsresurserna får sägas vara kluven. Så sägs exempelvis att MSB nu skulle förfoga över behövlig materiel, men samtidigt ställs frågan om det är motiverat att bygga upp en beredskap i form av statliga förråd för stora olyckor. Inom en femårsperiod ska dock förstärkningsmateriel anskaffas. Samtidigt ska för- och nackdelar med att staten håller egna resurser, i stället för att köpa eller hyra dem på en privat marknad, prövas. Verkligheten nu är att MSB sagt upp avtalet med den privata aktören. Detta har skett utan att det tycks som om myndigheten själv byggt upp motsvarande resurser.

Vi upplever nu en mycket nederbördsrik vinter, och risken är då att vi också får en mycket kraftig vårflod. Frågan är hur ansvarig myndighet ska kunna garantera medborgarnas trygghet utan avtal med den entreprenör som tidigare tillhandahållit till exempel länspumpar och översvämningsskydd när MSB, som jag förstår det, inte själv byggt upp motsvarande resurser. Öga mot öga med stora översvämningar räcker inga löften om framtida utredningar.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa att MSB klarar stora översvämningar och katastrofer då avtalet med den privata aktören sagts upp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-02 Anmäld: 2010-02-02 Besvarad: 2010-02-10 Svar anmält: 2010-02-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-10)