Beredskap mot bankkris

Skriftlig fråga 2007/08:1340 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1340 Beredskap mot bankkris

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Riksbanken har uppmärksammat det ökade hotet mot de svenska bankerna. Banker som Swedbank och SEB har en viktig del av sin utlåning i Estland och Lettland där konjunkturen viker nedåt, inflationen ökar och fastighetsmarknaden krisar. Enligt Riksbankens stresstest skulle vart femte lån till de baltiska hushållen kunna leda till kreditförlust.

Vi har också utländska banker som är stora aktörer i Sverige, till exempel Danske Bank med dess nätverk av provinsbanker. Det finns vidare de isländska bankerna Glitnir och Kaupthing, mycket verksamma i Sverige och som det varit skakigt kring under våren.

Avser statsrådet att vidta något initiativ, i Sverige eller inom EU, för att ytterligare säkra att banker med omfattande verksamhet i Sverige inte kommer på obestånd och drar in landet och låntagare i problem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)