beräkning av ränteavkastning

Skriftlig fråga 2001/02:962 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 25 mars

Fråga 2001/02:962

av Sonja Fransson (s) till statsrådet Ingela Thalén om beräkning av ränteavkastning

Den beräkning av ränteavkastning som staten gör leder till orimliga och orättvisa konsekvenser för vissa funktionshindrade som är beroende av samhällsstöd. Det beror på att den fiktiva ränteavkastningen, vilken påverkar samhällsstödens storlek, är större än den verkliga ränteavkastningen.

Räntan på avkastningen av tillgångar räknas med fiktiva 5 % upp till ett belopp av 75 000 kr. Därefter läggs det på ytterligare 10 % vilket leder till en fiktiv förmögenhetsavkastning på 15 %. I verkligheten ligger ränteavkastningen på omkring 3 %. Det betyder att för en funktionshindrad person som t.ex. ärver en summa pengar, minskas samhällsstödet i en storleksordning som inte står i rimlig proportion till den inkomstökningen som ränteavkastningen innebär.

Jag anser att människor med funktionshinder, liksom alla andra, måste ha möjlighet att ha en sparad slant. Besparingarna ska inte behöva ätas upp på grund av en fiktiv uppräkning av ränteavkastningen.

Med detta som bakgrund önskar jag fråga:

Vad avser ministern att göra åt denna fiktiva ränteavkastningsuppräkning som finns i socialförsäkringssystemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-25 Anmäld: 2002-04-02 Besvarad: 2002-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-02)