Beräkning av intäkter till kommunerna genom fastighetsskatteomläggningen

Skriftlig fråga 2007/08:744 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 11 februari

Fråga

2007/08:744 Beräkning av intäkter till kommunerna genom fastighetsskatteomläggningen

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I ett av nyhetsprogrammen på söndagskvällen den 3 februari rapporterades om en undersökning gjord av Kungl. Tekniska högskolan. Där framkom att det fanns väldigt stora underhållsbehov i landets infrastruktur, både vad gäller vägar och järnvägar på sammanlagt 20 miljarder men framför allt 180 miljarder i kommunernas vatten- och avloppsnät. Mats Odell tillfrågades då om hur han såg på detta. Hans svar var ungefär så här. Det är många års försyndelser, men nu får ju kommunerna intäkter från den kommunala fastighetsavgiften, så nu får de det lättare att göra satsningar på dessa områden. Fram till dess så har fastighetsskatteomläggningen, som främst gynnar välbärgade fastighetsägare i storstädernas förorter, sagts vara kostnadsneutral när det gäller kommunerna. De ökade skatteintäkterna via fastighetsbeskattningen skulle neutraliseras via sänkta statsbidrag. Inga nya pengar till satsningar på avlopp alltså. Jag bor i en kommun, Nora, som fick stadsrättigheter 1643 och som tillhör en av de kommuner som behöver rusta sitt gamla avloppsnät. Nora liksom övriga Kommun-Sverige är naturligtvis intresserat av att få veta hur mycket större ekonomiskt utrymme som Mats Odell menar att man nu kommer att få genom fastighetsskattereformen.

Min fråga till statsrådet Odell blir därför hur statsrådet beräknar att Noras, liksom övriga kommuners, totala skatteintäkter kommer att öka genom fastighetsskatteomläggningen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-11 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)