Beräkning av antagandeinkomst

Skriftlig fråga 2013/14:551 av Johan Löfstrand (S)

Johan Löfstrand (S)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

När en person insjuknar eller får nedsatt arbetsförmåga räknar Försäkringskassan fram en antagandeinkomst utifrån vad personen har för inkomst vid tillfället. Skulle sedan förhållandet för personen förändras, så att den nedsatta arbetsförmågan ökar eller minskar, räknas antagandeinkomsten om. Problemet är att den nya beräkningen då baseras på den tidigare inkomsten snarare än den aktuella inkomsten. Det innebär att beräkningen blir skev och felaktig.

Försäkringskassan har själv signalerat detta och i ett svar på ett regeringsuppdrag som myndigheten skickade till regeringen 2012 anförs det att Försäkringskassan anser att det är rimligt med en ny beräkning av antagandeinkomst när omfattningen förändras (dnr 005544-2012). Man konstaterar bland annat att kvinnor är den grupp som i första hand missgynnas av den nuvarande orättvisa beräkningen och i snitt förlorar den som skulle ha rätt till högre ersättning 129 000 kronor fram till 65-årsdagen. Regeringen har här fått klara indikationer på att beräkningarna borde förändras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristersson: Hur ser statsrådet på frågeställningen och tänker statsrådet och regeringen föreslå några förändringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-03 Överlämnad: 2014-04-04 Besvarad: 2014-04-09 Sista svarsdatum: 2014-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga