BEPS och Schweiz

Skriftlig fråga 2013/14:300 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 8 januari

Fråga

2013/14:300 BEPS och Schweiz

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

OECD arbetar för närvarande med det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS innebär att OECD utarbetar förslag på internationella åtgärder för att förhindra att företag minskar beskattningsunderlaget genom tillämpning av till exempel olika nationella regelverk. Handlingsplanen fokuserar på 15 olika områden och innehåller förslag om hur beskattningsrätten ska fördelas mellan länder, hur erodering av skattebaser ska motverkas samt reglering av koncernintern prissättning.

Schweiz har sedan redan före andra världskriget utgjort navet för skattefusket i Europa. Schweiz var också det sista landet i Västeuropa som blev en demokrati genom att kvinnlig rösträtt infördes federalt 1971. I lokalval kämpade kantonen Appenzell Innerrhoden länge emot, och först 1990 fick kvinnor rösträtt i lokalval där. Hemliga nummerkonton har varit en del i det av staten Schweiz organiserade skattefusket. En annan del har utgjorts av att kantonerna var för sig har hand om bolagsskatterna, och utifrån Schweiz federala struktur vägrar landets regering ta ansvar för vad kantonerna har för sig. Schweiz använder sig uppenbarligen av sin federala struktur för att kunna fortsätta med BEPS, liksom man använde sig av den för att stoppa demokrati och kvinnlig rösträtt.

Genom vilka åtgärder gentemot Schweiz från Sverige, EU och OECD avser ministern att göra slut på det schweiziska skattedribblandet med bolagsskatter på kantonnivå?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-08 Anmäld: 2014-01-13 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)