Benskörhet som måste behandlas i tid

Skriftlig fråga 2005/06:1890 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 29 juni

Fråga 2005/06:1890 av Anita Sidén (m) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Benskörhet som måste behandlas i tid

Frekvensen av antalet fallolyckor är alarmerande hög. Dessa olyckor leder ofta till frakturer, funktionshinder och lidande med förtida död. Dessutom ökar kostnaderna för sjukvården och samhället i stort.

För att det fallförebyggande arbetet inte ska bli ett slag i luften är det också nödvändigt att den underliggande skelettskörhet (osteoporos) som medför att lätta fall leder till frakturer behandlas i god tid, åtminstone i samband med den första frakturen.

I dag saknas det medvetande om omfattningen och konsekvenserna av skelettskörhet som krävs inom stora delar av sjukvårdsorganisationen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa en fullgod osteoporosvård i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarad: 2006-07-11 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-11)