Bensinstationer på landsbygden

Skriftlig fråga 2019/20:994 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

År 2021 kommer nya krav på landets bensinstationer om att cisterner och rör ska vara inplastade för att förhindra läckage.

Detta är en åtgärd som kostar mycket och kan bli svår för mindre mackägare på landsbygden att klara av ekonomiskt.

Därför är det stor risk att lagförslaget driver fram en nedläggning av mindre mackar på landsbygden. Det finns stor risk att 300–400 bensinstationer tvingas att lägga ned.

Redan i dag drabbas landets bilägare av högre och högre bränsleskatter, vilket slår hårt mot landsbygden. Att nu dessutom bli tvingad att åka längre för att kunna tanka sin bil är knappast miljövänligt.

Bensinmackarna är helt nödvändiga för att landsbygden och hela Sverige ska kunna leva.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att landets mindre bensinstationer ska kunna överleva och därmed göra det möjligt att bo och leva på landsbygden? 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-19 Överlämnad: 2020-02-20 Anmäld: 2020-02-21 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga