Bensinskatten och en levande landsbygd

Skriftlig fråga 2017/18:1345 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Så lyder regeringens förslag till mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Ett stort hot mot dessa likvärdiga möjligheter är dock priset på drivmedel. Med tanke på skattenivån på bränslet tycks det som om regeringen inte förstår att det för många av oss som bor på landsbygden inte finns några realistiska alternativ till bilen. Kollektivtrafik, även om den skulle finnas, skulle heller inte kunna vara ett miljömässigt bättre alternativ räknat per personkilometer. I dagarna nådde bensinpriset 16,16 kronor per liter.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att företagare och landsbygdsboende trots höga bränslepriser ska ges likvärdiga möjligheter till jobbpendling, välfärd och en livskraftig landsbygd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-24 Anmäld: 2018-05-25 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga