bensinpriset

Skriftlig fråga 1999/2000:1087 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni

Fråga 1999/2000:1087

av Amanda Agestav (kd) till näringsminister Björn Rosengren om bensinpriset

Bensinpriset har återigen höjts. Under det senaste året har bensinpriset chockhöjts med 25 %. Detta får konsekvenser framför allt för människor boende i glesbygd som är beroende av bilen för att ta sig till sitt arbete och möjligheten till övrig livsföring.Förslag har lagts i Sveriges riksdag om en kompensation för arbetsresor genom att sänka reseavdraget med 2 000 kr. En sänkning skulle framför allt gynna de människor som bor i glesbygd och är beroende av bil för att ta sig till arbetet.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder ämnar ministern att vidta för att kompensera de höga bensinpriserna för människor boende i glesbygd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-06 Anmäld: 2000-06-13 Besvarad: 2000-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-19)