Bensinmackar

Skriftlig fråga 2008/09:298 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 25 november

Fråga

2008/09:298 Bensinmackar

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Antalet bensinmackar har minskat kraftigt de senaste åren. Bensinmackarna är ofta viktiga ekonomiska nav för företag och enskilda personer på många mindre orter.

Försämrad lönsamhet, ny teknisk utrustning och den så kallade pumplagen som ställer krav på den enskilde företagaren att installera minst ett förnybart drivmedel ställer dock till problem då det är en investering på ca 400 000 kronor. Detta tillsammans gör att många mindre företag inte klarar av situationen utan ställs då i stället inför alternativet att lägga ned sin verksamhet.

Problemet med den så kallade mackdöden har uppmärksammats av många, bland annat organisationen Svensk Bensinhandel. Svensk Bensinhandel har överlämnat ett förslag till näringsministern om att upprätta en försörjningsplan så att behovet av drivmedelsförsörjning fördelas geografiskt rätt. Förslaget innehåller även ett förslag till att skapa en strukturfond. Det lär pågå ett arbete inom Regeringskansliet där förslag ska tas fram för att förhindra att bensinmackarna i glesbygden försvinner helt.

Jag vill därför fråga ministern när han avser att presentera ett förslag som förhindrar att bensinmackarna läggs ned.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-25 Anmäld: 2008-11-25 Besvarad: 2008-12-03 Svar anmält: 2008-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-03)