Bengalbränning

Skriftlig fråga 2017/18:1351 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Bengalbränning i samband med idrottsevenemang har blivit så omfattande att det i dag är ett hot för människors säkerhet. Många barnfamiljer undviker att gå på matcher då de känner ett stort obehag.

Olyckor som brännskador och okontrollerad rökutveckling är i dag ett reellt faktum och ett betydande hot för den som i dag exempelvis går på större fotbollsmatcher i Sverige. Illegal pyroteknik måste stävjas genom tydligare lagstiftning och ett tydligare ansvar för polisen och Svenska Fotbollförbundet att hantera problemet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerheten ska kunna garanteras för publik och utövare vid större idrottsevenemang i Sverige givet problemen med bengalbränning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-25 Anmäld: 2018-05-28 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga