Bemyndigande för att ändra föreskrifter om allmänna vattentjänster

Skriftlig fråga 2006/07:1579 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 24 augusti

Fråga

2006/07:1579 Bemyndigande för att ändra föreskrifter om allmänna vattentjänster

av Anne Marie Brodén (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Mot bakgrund av utsläppen av avloppsvatten i Laholm, vilket har inneburit stora olägenheter för boende och för turismen utefter Laholmsbukten, behövs det anpassning av avloppsnäten. Därför vill jag undersöka möjligheten för kommunen att få ett bemyndigande för att ändra föreskrifter om användning av den allmänna VA-anläggningen.

Regeringens bemyndigande enligt 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster saknas. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2007. Kommunerna behöver detta bemyndigande för att kunna besluta ytterligare föreskrifter (ABVA) om användningen av den allmänna VA-anläggningen. I dagens läge ska alla Sveriges kommuner skicka in sina förslag på ABVA till regeringen för beslut. Om någon kommun hinner ta ett beslut om ny ABVA innan detta bemyndigande finns, så innebär detta att beslutet är ogiltigt.

Svenskt Vatten har kontaktat Miljödepartementet och efterlyst bemyndigandet i flera omgångar under perioden januari–juni men ännu har ingenting kommit. Senaste åtgärden var att skicka en skrivelse till Miljödepartementet.

När kommer miljöministern att ge bemyndigande för att underlätta för kommuner som drabbats av översvämmat avloppsvatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-24 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-07 Svar anmält: 2007-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-07)