Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2010/11:485 av Andersson, Anders (KD)

Andersson, Anders (KD)

den 6 maj

Fråga

2010/11:485 Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

av Anders Andersson (KD)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra, men vi måste rätta till de brister som gör att alla inte får den ekonomiska trygghet som försäkringen ska ge. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på, och det arbetar vi Kristdemokrater för.

Diskussionen om sjukförsäkringen förs på många olika håll i samhället. Jag har fått del av alltför många skildringar där sjukskrivna och personer med sjukersättning berättar om ett nedvärderande och okänsligt bemötande vid kontakter med Försäkringskassan.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat de nya sjukförsäkringsreglernas genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt. ISF bekräftar i sin rapport att motiveringar av bedömningar och ställningstaganden ofta är svåra att förstå, vilket är till nackdel för den försäkrade.

Att få en tydlig förklaring till Försäkringskassans bedömning och ett vänligt bemötande är enligt min mening en viktig förutsättning för den försäkrades hela situation.

Min fråga utifrån ovanstående blir därför:

På vilket sätt avser statsrådet att följa utvecklingen vad gäller bemötandefrågor inom sjukförsäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-06 Svar anmält: 2011-05-18 Besvarad: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)