Beloppsgräns för skatteplikt och minderåriga

Skriftlig fråga 2009/10:846 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 27 maj

Fråga

2009/10:846 Beloppsgräns för skatteplikt och minderåriga

av Lennart Axelsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Alla inkomster från 100 kronor är i princip skatte- och deklarationspliktiga. Detta är ju ett belopp som även minderåriga lätt kommer över via sommarjobb och även enbart via ränteinkomster av banktillgodohavanden.

De ska då deklarera, eller snarare, deras föräldrar ska se till att inkomsterna blir deklarerade. Förseningsavgiften för att missa detta uppges vara 1 000 kronor, vilket med rätta kan synas orimligt när det rör sig om ränteinkomster på några hundralappar.

Avser finansministern att ta något initiativ i fråga om att höja det skattepliktiga beloppet och för att minderåriga inte ska drabbas av förseningsavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-27 Anmäld: 2010-05-28 Besvarad: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)