Belgradsändaren RTS Sat

Skriftlig fråga 1998/99:768 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1998/99:768 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesministern om Belgradsändaren RTS Sat

den 24 juni

 

I den internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna står i artikel 19, punkt 2 att "Envar skall äga rätt till yttrandefrihet; denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, mottaga och sprida uppgifter och tankar av varje slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel." I artikel 20 punkt 1 står: "All propaganda till förmån för krig skall vara i lag förbjuden." Sverige har ratificerat konventionen men har förbehållit sig rätten att inte tillämpa artikel 20 punkt 1.

I ett frågesvar till mig (1998/99:673) säger dock utrikesministern att det under mycket speciella omständigheter kan göras undantag för skyddet av yttrandefriheten. Av den anledningen har Sverige medverkat till att Eutelsat den 26 maj har slutat vidarebefordra sändningar från Belgrads sändare, RTS Sat.

Sverige har hittills ansett att yttrandefriheten är så fundamental att den inte ens skall inskränkas i krigssituationer. Nu har utrikesministern övergett denna linje om försvar av yttrandefriheten och det har skett i tysthet.

Sedan några dagar är kriget på Balkan slut. Därmed faller utrikesministerns motiv för att inskränka yttrandefriheten på Balkan och i Sverige så som de är formulerade i frågesvaret.

Min fråga till utrikesministern:

 

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att RTS Sat skall kunna utnyttja Eutelsats satellit för sina sändningar?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarad: 1999-07-06 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.