Bekvämlighetsflagg, utfiskning och EU

Skriftlig fråga 2007/08:1074 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1074 Bekvämlighetsflagg, utfiskning och EU

av Birgitta Eriksson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

EU är världens viktigaste fiskemarknad. EU har därför ett stort ansvar att se till att illegalt fångad fisk inte får säljas. När antalet fiskebåtar i världen ökar och fiskbestånden minskar blir det allt vanligare att fiskefartyg går under så kallad bekvämlighetsflagg för att slippa ta hänsyn till bevarandeåtgärder. År 2005 fanns över 1 200 stora fiskefartyg med bekvämlighetsflagg. Ungefär 15 procent av världens storskaliga fiskefartyg i Lloyds stora fartygsregister har okänd flagg.

Bekvämlighetsflagg innebär att båten registreras i ett av de länder där det är väldigt lätt att registrera sitt fartyg och där man inte heller utövar någon kontroll över de båtar som är registrerade i landet. På så vis slipper båtägarna undan skatter, licensregler och krav på säkerhet, arbetsmiljö och anställningsvillkor samt regleringar i fisket.

Många av de stater som står för bekvämlighetsflaggan underlättar dessutom illegalt fiske genom att inte skriva på regionala fiskevårdsavtal. I internationella vatten är dessa avtal det enda som reglerar fisket, men avtalen gäller bara de länder som skrivit på. Det betyder att de båtar som är registrerade, flaggade, i länder som inte skrivit på inte styrs av några regler eller avtal utan kan fiska helt utan hänsyn till överenskomna bevarandeåtgärder.

Vilka sanktioner avser statsrådet att föreslå från EU:s sida mot stater och fartyg som inte följer internationella regler mot illegalt fiske?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-04-11 Inlämnad: 2008-04-11 Svar anmält: 2008-04-16 Besvarad: 2008-04-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)