Bekämpningen av skogsbränder

Skriftlig fråga 2007/08:1327 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1327 Bekämpningen av skogsbränder

av Ameer Sachet (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige är täckt av stora skogsarealer. Klimatförändringarna med högre medeltemperaturer sommartid ökar risken för fler skogsbränder i framtiden. Skogsbränder förekommer ofta i samband med långvarig torka och högsommarvärme. Skogsbränder orsakar stora ekonomiska förluster, hotar människoliv och kan också innebära kortsiktigt negativa förändringar av ekosystemet. Mindre bränder kan givetvis ses som ”naturliga” inslag som till och med är nödvändiga för vissa arters fortbestånd. En skogsbrand som inte snabbt bekämpas riskerar dock att utvecklas till en våldsam, resurskrävande och okontrollerad brand med stora skador som följd.

I vissa länder, som Kanada, är det vanligare med vattenbombning, det vill säga flygplan som hämtar vatten genom att flyga lågt över sjö och ”skopa” in vatten. Den typen av flyg har också fler användningsområden. De spanar över svårtillgänglig terräng, har förmåga att starta och landa på en vattenyta och undsätta nödställda. Ett flygplan för vattenbombning av skogsbränder är en effektiv resurs för räddningstjänsten. Statens räddningsverk och Kustbevakningen har under 1995–1996 haft amfibieflygplan inhyrt som användes för skogsbrandsläckning med bra resultat. Projektet stoppades på grund av att kostnaden blev för hög enligt Räddningsverket. Samtidigt finns behovet av en sådan resurs och är kanske mer påtaglig i dag än för tio år sedan. En möjlighet vore att försöka lösa frågan på nordisk basis.

Avser statsrådet att ta några initiativ för ett vidgat samarbete och koordinering mellan de nordiska länderna med gemensamma flyg för bekämpning av skogsbränder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)