Bekämpning av oseriösa fiberleverantörer

Skriftlig fråga 2017/18:1489 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Regeringen har en uttalad målsättning om att Sveriges invånare ska ha tillgång till välfungerande bredband. Det är bra, då tillgången till en bra internetuppkoppling är både en viktig infrastrukturfråga och en viktig demokratifråga. 

Mycket bra har gjorts på området. Enligt Post- och telestyrelsens statistik har antalet hushåll som har tillgång till snabba fibernät ökat från 54 procent vid regeringens tillträde till 72 procent 2017. Tillgången i Västernorrland har också ökat de senaste åren, från strax under 50 procent till över 60 procent 2017. 

Tyvärr hämmas den fortsatta utbredningen av fibernätet i Västernorrland av oseriösa aktörer. Hemma i Härnösand har jag träffat invånare som slutit avtal med ett privat riskkapitalägt bolag som har lovat att leverera internet via fiber till sina kunder. Tre år senare har fortfarande ingen fiberkabel levererats. På grund av att små åtgärder har genomförts kan företaget hävda att arbetet har påbörjats, och därför är avtalet fortfarande bindande. Den här typen av företag hämmar utvecklingen av fibernätet på Sveriges mindre orter och på landsbygden. 

Problemet är inte unikt för Härnösand utan finns utbrett på andra ställen runt om i Västernorrland också. 

För att säkerställa att målsättningen om tillgången till bredband efterföljs måste regeringen göra vad den kan för att skydda medborgare från oseriösa bredbandsleverantörer som inte levererar vad de har lovat i tid. 

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson är därför:

 

Vad kan statsrådet och regeringen göra för att skydda medborgare från oseriösa internetleverantörer som inte levererar vad de har lovat till sina kunder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga