behovet av hästgårdar

Skriftlig fråga 2000/01:1110 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 25 april

Fråga 2000/01:1110

av Carina Hägg (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om behovet av hästgårdar

Utredningen En samlad hästpolitik för Sverige var en milstolpe. Utredningen belyser på ett utmärkt sätt hästens betydelse för sysselsättning, landsbygdsutveckling och fritid för framför allt barn och ungdom. Vidare tog man upp ämnen som avel, uppfödning, ridskolor och etisk hästhållning. En fråga som dock inte belyses tillräckligt är behovet av s.k. hästgårdar i anslutning till bostadsområden. Syftet med dem ska vara att öka möjligheten för barn och ungdomar att ägna sig åt ridning i sin närmiljö. I dag utestängs många på grund av avstånden. Detta är en rättvisefråga. Behovet av hästgårdar bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet med att utforma en hästpolitik. Det gäller både vid förnyelsen av befintliga bostadsområden och vid planeringen av nya.

Jag vill fråga jordbruksministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att tillgodose behovet av hästgårdar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-25 Anmäld: 2001-05-02 Besvarad: 2001-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-03)