Behovet av häkte i Västerås

Skriftlig fråga 2018/19:381 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Polishuset i Västerås behöver ersättas helt, eftersom nuvarande är från 1960-talet. Häktet har varit stängt i tre år utan att ett nytt har tillkommit. Det är ett resursslöseri hur polisen och Kriminalvården åker skytteltrafik i hela landet på grund av avsaknaden av ett lokalt häkte.

Ett positivt besked, om det blir realitet, är att polishuset i Västerås ska ersättas om fem år. Om detta är en verklig beskrivning av tidsplanen är i dag oklart då frågan har diskuterats och lyfts upp i åtminstone 15 år. Men om ett polishus ska byggas är det självklart effektivast ur både tids- och resurssynpunkt att samordna detta med byggandet av ett nytt häkte. Detta kräver samordning mellan myndigheter. Ytterst är det regeringens ansvar att bevaka detta för att åstadkomma en effektiv användning av skattemedel.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka initiativ avser ministern och regeringen att ta för att säkerställa att det polishus som planeras i Västerås samordnas med ett häkte?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-12 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-20 Svarsdatum: 2019-03-21
Svar på skriftlig fråga