Behovet av god infrastrukturplanering

Skriftlig fråga 2018/19:316 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sveriges infrastruktur är på många håll eftersatt och utsätts ständigt för yttre påverkan både från miljö och från trafik. Detta ser vi inte minst nu när vårt land går mot tjällossning och vår. Men det mesta när det kommer till behovet av upprustning av vägnätet borde gå att planera. Trots det kan jag se exempel på hur bristande planering och kommunikation med medborgarna får konsekvenser inte bara för privatpersoner, utan också för den grundläggande samhällsservicen.

Både NWT och VF rapporterade om ett besök där jag tillsammans med lokala politiker och lokalbefolkningen uppmärksammade den hastigt stängda järnvägsbron i Björneborg i Kristinehamn. En bro som utan förvarning stängdes av och därmed mer eller mindre skärmade av ett samhälle med 54 familjer. I stället fick de boende ta en mindre enskild väg för att ta sig ut. Inte heller hemtjänst eller räddningstjänst informerades.

Sverige ska vara tryggt, både när det gäller stad och land. Det inbegriper en fungerande samhällsservice i hela landet och en samverkan så att inga viktiga samhällsfunktioner lämnas ute vid exempelvis infrastrukturprojekt. I ovanstående fall blir det klart att det tydligt saknas strategier, och oron är stor över att samhällen med broförbindelser hamnar i en liknande situation. Bor man dessutom i en mindre kommun innebär det mindre service, vilket gör att det blir än mer sårbart.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta med anledning av det som framförts om behovet av god infrastrukturplanering?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-02-26 Överlämnad: 2019-02-26 Anmäld: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga