Behovet av ett reformerat strandskydd

Skriftlig fråga 2017/18:1452 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Den 19 maj i samband med landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik meddelade statsrådet Sven-Erik Bucht att partiet vill luckra upp strandskyddet. Detta följdes av uttalandet: ”Det här är jätteviktigt för att få en bra utveckling på landsbygden.”

Den 7 juni i samband med riksdagsomröstningen av landsbygdspropositionen valde regeringspartierna och Vänsterpartiet att rösta nej till Alliansens tillkännagivande om behovet av en reformering av strandskyddet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Har regeringen bytt fot i frågan om behovet av att reformera strandskyddet och om inte, vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att luckra upp strandskyddet? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga