Behovet av ett brett utbud av hyresrätter

Skriftlig fråga 2007/08:470 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 11 december

Fråga

2007/08:470 Behovet av ett brett utbud av hyresrätter

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det finns flera grupper som har ett särskilt intresse av att det finns ett brett utbud av hyresrätter och kanske också särskilt allmännyttiga hyresrätter. Det handlar om grupper som har mindre tillgångar till kapital och som kanske snabbt behöver ordna sitt boende.

Ungdomar behöver hyresrätten som ett startboende och studenter behöver ofta ett tidsbegränsat boende under sin studietid som ofta är förlagd på annan ort än var de kommer ifrån och den ort där de sedan får jobb. För flyktingar och nya invandrare är hyresrätten oftast den första upplåtelseformen. I avsaknad av pengar eller kapital, kunskap om bostadsmarknaden och kontakter med hyresvärdar behöver de både en fungerande bostadsförmedling och ledigkapacitet i allmännyttan. En annan grupp är de som separerar; där finns det också ett akut behov av en annan bostad för den utflyttande parten och denna nya bostad blir oftast en hyresrätt. Dessutom finns det kvinnor som är utsatta för hot och våld i hemmet och dessa kvinnor måste ha möjlighet att snabbt få ett annat boende för sig och barnen.

I flera kommuner försvinner nu hyresrätten i snabb takt genom ombildningar. Ovan nämnda grupper kommer att få det svårt i kommuner och regioner med ett krympande allmännyttigt bostadsbestånd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att möta ovanstående gruppers behov av ett brett utbud av hyresrätter i alla kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)