behov av psykologisk hjälp på vårdcentralen

Skriftlig fråga 2003/04:350 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Berglund Nilsson, Mona (s)

den 27 november

Fråga 2003/04:350

av Mona Berglund Nilsson (s) till socialminister Lars Engqvist om behov av psykologisk hjälp på vårdcentralen

Psykisk ohälsa ligger bakom mellan 30 och 40 % av besöken på landets vårdcentraler. Inom primärvården i Västra Götalands län görs 1,7 miljoner besök på vårdcentraler per år. Ca 600 000 av besöken har sin grund i psykiska sjukdomar och besvär, inte alltid identifierade av patienten själv.

Trots att psykologhjälp ofta är den mest effektiva, snabbaste och billigaste vården för en stor del av dessa patienter, är psykologer en bristvara inom primärvården. Att knyta psykologer till vårdcentralerna skulle lindra lidandet för patienterna och samhället skulle slippa stora kostnader för långtidssjukskrivningar och mediciner. De vårdcentraler som har en psykolog att remittera patienterna till frigör viktig tid till den hårt ansatta somatiska vården.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lars Engqvist vilka åtgärder han avser att vidta för att snabbt ge landets vårdcentraler tillgång till psykologkompetens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-11-27 Anmäld: 2003-11-27 Besvarad: 2003-12-03 Svar anmält: 2003-12-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-03)