Behov av fler lokförarutbildningar

Skriftlig fråga 2019/20:872 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sverige har under de senaste åren haft en fantastisk sysselsättningsutveckling. Även om det är goda nyheter medför förändringen också en del utmaningar. Bland annat blir bristyrkena bara fler och fler. Ett sådant yrke är lokförare.

Regeringen har en uttalad målsättning att flytta gods från lastbil till tåg. För att kunna göra det behövs, förutom kapacitet, utbildade lokförare som kan köra tågen.

Regeringen har för avsikt att utveckla Kunskapslyftet med insatser inom kommunal vuxenutbildning, folkbildning, yrkeshögskola och högre utbildning så att fler kan ta del av satsningen.

Just lokförarutbildningen passar bra som YH-utbildning. Av de tolv utbildningar som finns i landet är det bara en som ges norr om Dalälven. Trots att regeringens målsättning är att hela landet ska leva och utvecklas, och trots att just lokförare är ett yrke där personen kan bo på landsbygden och vara verksam i större delar av landet, hamnar de flesta utbildningar i storstadsområdena.

Ånge har tidigare haft utbildningen och skulle nu vilja sjösätta en YH-utbildning för att utbilda lokförare. Ånge är en kommun där det finns en tradition, där branschen är närvarande och intresset för yrket är stort.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Hur avser ministern att verka för att en YH-utbildning för att utbilda lokförare ska hamna i Ånge?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-02-03 Överlämnad: 2020-02-04 Anmäld: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga