Behörighetsregler för lärare vid grundsärskola och gymnasiesärskola

Skriftlig fråga 2013/14:562 av Cecilia Dalman Eek (S)

Cecilia Dalman Eek (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Vid landets grundsärskolor och gymnasiesärskolor behövs olika lärarkompetenser. Därför har skolorna anställt lärare och annan personal med olika utbildning. Grundskollärare, arbetsterapeuter samt ämneslärare i estetiska ämnen är exempel. Skälet är att man vill skapa ett kollegium som kan ge till exempel utvecklingsstörda elever den undervisning och det stöd de behöver.

För att bli legitimerad lärare vid särskola och gymnasiesärskola ska en lärare i dag vara utbildad förskollärare med specialpedagogisk kompetens. Om detta genomförs av huvudmännen kommer det att dränera skolorna på den kompetens som eleverna behöver.

Avser ministern att ändra reglerna så att behörigheten vid grundsärskolor och gymnasiesärskolor stöder den bredd i kompetens som behövs för att klara skolornas speciella utmaningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-04-09 Inlämnad: 2014-04-09 Sista svarsdatum: 2014-04-16 Besvarad: 2014-04-22
Svar på skriftlig fråga