behörighetskrav för moped klass I

Skriftlig fråga 1998/99:76 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1998/99:76 av Lena Sandlin (s) till näringsministern om behörighetskrav för moped klass I

den 18 november

I samband med att riksdagen i maj i år behandlade en ny körkortslag så behandlades frågan om behörighetskrav för att framföra moped klass I, den s.k. EU-mopeden.

Riksdagen antog i ett första skede regeringens förslag om 16 år samt körkort som behörighetsregler. Men en enig riksdag ville ytterligare öka tillgängligheten för den nya mopeden. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag dels om en behörighetsålder på 15 år, dels om en obligatorisk utbildning och behörighetsbevis för att få framföra moped klass I. Riksdagen menade att utbildningen borde kunna ske inom ramen för skolan, inom studieförbund, inom frivilligorganisationerna, inom branschen eller vid en körskola. Riksdagen bedömde att de nya reglerna skulle kunna träda i kraft under första halvåret 1999.

Min fråga till ministern är:

När kan riksdagen förvänta sig ett förslag om en behörighetsålder på 15 år samt krav om obligatorisk utbildning och behörighetsbevis för framförande av moped klass I?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-11-18 Anmäld: 1998-11-23 Besvarad: 1998-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga