behörighet till nationellt program

Skriftlig fråga 1999/2000:623 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 25 februari

Fråga 1999/2000:623

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om behörighet till nationellt program

Den studerande, som börjar på gymnasieskolans nationella program måste i dag ha godkända betyg från grundskolan i svenska, engelska och matematik. Skälet är att eleven ska ha goda möjligheter att fullfölja sina studier på programmet. Det individuella programmet ska ge eleven det stöd hon eller han behöver för att senare fullfölja ett nationellt program.

Bland de elever, som inte har full gymnasiebehörighet finns en grupp elever med mycket goda studieförutsättningar. Det gäller bl.a. ett antal invandrarelever, som kommit till Sverige relativt sent under grundskoletiden, prioriterat svenskundervisning och övriga ämnen, men inte haft en chans att klara fullgoda kunskaper i engelska i konkurrens med sina svenska kamrater. Många av dem har över huvud inte studerat engelska i sitt hemland.

Deras studieengagemang talar starkt för att de har möjlighet att ta igen det de tappat i engelskämnet under gymnasietiden. För eleven upplevs barriären till de nationella programmen som orättvis och som ett misslyckande. Bl.a. Bergslagsskolan i Karlskoga har därför efterlyst en möjlighet för skolorna att vid särskilda skäl ge dispens från kravet på godkänt i engelska när eleven i övrigt har goda förutsättningar att fullfölja ett nationellt program.

Är skolministern beredd att pröva möjligheterna för gymnasieskolorna att vid särskilda skäl ge dispens från kravet på godkänt i engelska som villkor för studier på ett nationellt program?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-02-25 Besvarad: 2000-03-06 Anmäld: 2000-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-06)