Behörighet till högre studier

Skriftlig fråga 2005/06:513 av Ringman, Agneta (s)

Ringman, Agneta (s)

den 30 november

Fråga 2005/06:513 av Agneta Ringman (s) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Behörighet till högre studier

Bidragssystemet för folkhögskolorna ska förändras. Det så kallade s-anslaget som erhålls för studerande över 20 år, utan eller med ofullständiga gymnasiebetyg, kommer att försvinna. Trots detta ska 15 % av folkhögskolornas kursutbud även i fortsättningen vara sådant att det ska kunna ge behörighet till högskolor och universitet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att studier vid folkhögskolor även fortsättningsvis ska ge behörighet till högre studier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-30 Anmäld: 2005-11-30 Besvarad: 2005-12-07 Svar anmält: 2005-12-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-07)