Behöriga lärare i friskolorna

Skriftlig fråga 2008/09:120 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 20 oktober

Fråga

2008/09:120 Behöriga lärare i friskolorna

av Krister Örnfjäder (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

För sex år sedan infördes krav på att även friskolornas lärare ska ha lärarexamen. Trots detta beslut så ökar nu antalet obehöriga lärare i friskolorna.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att vända den negativa trenden med en ökande andel obehöriga lärare i friskolorna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-20 Anmäld: 2008-10-21 Besvarad: 2008-10-29 Svar anmält: 2008-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-29)