behandling på fängelser för fångar med ADHD eller DAMP

Skriftlig fråga 2004/05:119 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 14 oktober

Fråga 2004/05:119

av Sonja Fransson (s) till justitieminister Thomas Bodström om behandling på fängelser för fångar med ADHD eller DAMP

Var fjärde fånge på landets anstalter misstänks ha DAMP, ADHD eller något annat neuropsykiatriskt funktionshinder. Psykologen Peter Johanssons forskning visar att nästan varannan intagen som utreds på riksmottagningen har ADHD, svårt att fokusera och kontrollera impulser.

De flesta har inte fått det stöd och den hjälp som de behövt som barn. Det har varit stökiga barn med kontaktsvårigheter som hade behövt till exempel undervisning i små grupper. Många har därför en avbruten skolgång och måste för att en återanpassning till samhället ska vara möjligt få läsa in grundskolan. Det barn som inte fått diagnos, hjälp och stöd i tid, kan gå in i en negativ spiral med dåliga kompisar, droger och våld som leder till fängelse.

Behandling i små grupper och utbildning måste till för att bryta denna negativa spiral. Tyvärr får man på många av dagens anstalter inte den vård och behandling som krävs för att kunna klara ett bra liv efter straff, trots att dessa grupper står för huvuddelen av allt våld.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att fångar med ADHD, DAMP eller andra neuropsykiatriska funktionshinder ska få den vård och utbildning som de behöver för att kunna leva ett normalt liv efter fängelsevistelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-14 Anmäld: 2004-10-14 Besvarad: 2004-10-20 Svar anmält: 2004-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-20)