Behandling av psykisk ohälsa i närsjukvården

Skriftlig fråga 2006/07:666 av Wikström, Cecilia i Uppsala (fp)

Wikström, Cecilia i Uppsala (fp)

den 16 februari

Fråga

2006/07:666 Behandling av psykisk ohälsa i närsjukvården

av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Enligt Socialstyrelsens nya lägesrapport för den svenska hälso- och sjukvården är tillgången till samtalsbehandling vid psykisk ohälsa otillräcklig över hela landet, vilket begränsar möjligheterna till kunskapsbaserad vård.

Den första kontakten med sjukvården för människor med psykisk ohälsa är ofta närsjukvården. Närsjukvården måste rustas för att med effektiva behandlingar ta hand om de som lider av psykisk ohälsa. Dessvärre har psykiatrin varit underfinansierad under den förra regeringen.

Jag välkomnar regeringens satsning på 500 miljoner som är avsatt i budgeten för 2007. Det är viktigt att den satsningen används för att stärka kompetensen kring vetenskapligt bevisat effektiva terapibehandlingar vid psykisk ohälsa inom närsjukvården.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att regeringens psykiatrisatsning ska stärka kompetensen kring effektiva behandlingar och terapier för patienter som lider av psykisk ohälsa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-16 Anmäld: 2007-02-16 Besvarad: 2007-02-21 Svar anmält: 2007-02-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-21)