Begreppet grovt upphovsrättsbrott

Skriftlig fråga 2015/16:1165 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vid näringsutskottets offentliga utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden, den 28 april 2016, gav statsrådet uttryck för att ta initiativ när det gäller lagstiftningsförslag för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som piracy utgör.

Ett av de förslag som statsrådet tog upp är att införa begreppet grovt upphovsrättsbrott. Jag välkomnar att regeringen nu har anslutit sig till Moderaternas linje, då vi tidigare har motionerat om ett sådant förslag.

De låga straffvärdena som gäller i dag leder till att polis och åklagare är förhindrade att använda vissa verktyg för att bekämpa den mycket utbredda piratkopieringen. Jämfört med annan brottslighet som kan ge motsvarande ekonomisk vinning som immaterialrättsintrång är två års maxstraff mycket lågt. Ett grovt brott med ett maxstraff på fyra till sex år borde därför införas på immaterialrättsområdet.

Med anledning av ovan vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kan vi förvänta oss att justitie- och migrationsministern tar nästa steg för att införa begreppet grovt upphovsrättsbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-04-28 Överlämnad: 2016-04-28 Anmäld: 2016-04-29 Sista svarsdatum: 2016-05-11 Svarsdatum: 2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga