Begreppet arbetsbrist och användande av inhyrd personal

Skriftlig fråga 2009/10:258 av Österberg, Sven-Erik (s)

Österberg, Sven-Erik (s)

den 1 december

Fråga

2009/10:258 Begreppet arbetsbrist och användande av inhyrd personal

av Sven-Erik Österberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Under året har vi kunnat ta del av allt fler rapporter och vittnesmål om hur begreppet arbetsbrist missbrukas av mindre nogräknade företag.

Senast i raden är Urban Outfitters. Detta företag har nu sagt upp all sin personal på grund av arbetsbrist, trots att det inte är arbetsbrist det handlar om. Urban Outfitters kommer nu att hyra in sina tidigare medarbetare via ett bemanningsföretag. På så vis kan företaget smita undan sitt arbetsgivaransvar. Detta agerande leder till att lagen om anställningsskydd sätts ur spel, arbetstagarna hamnar i en rättslös situation och det öppnar upp för illojal konkurrens.

Jag vill därför fråga:

Är arbetsmarknadsministern beredd att se över lagstiftningen för att förhindra missbruk av inhyrd personal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-01 Anmäld: 2009-12-01 Besvarad: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)