Begränsningsregeln för fritidshus

Skriftlig fråga 2005/06:1816 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1816 av Lars Tysklind (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Begränsningsregeln för fritidshus

Folkpartiet anser att fastighetsskatten är orättvis och orimlig och har en strategi på hur den ska avvecklas fram till 2012. Under tiden som avvecklingen pågår ser vi dock att det behövs åtgärder både i form av tak på hur högt skatteuttaget får bli och begränsningsregler kopplade till inkomst.

Regeringen har i vårpropositionen aviserat att begränsningsregeln för fastighetsskatt också ska gälla fritidshus. Folkpartiet accepterar förslaget trots att det är ytterligare ett exempel på att dagens fastighetsskattesystem inte fungerar långsiktigt. Vi har dock invändningen att hyresgäster och villaboende borde likabehandlas. Båda betalar ju redan fastighetsskatt för sitt permanentboende, antingen direkt eller indirekt via hyran.

Medierna har uppmärksammat hur de fritidshus som ägs av personer som bor i utlandet, utan inkomst i Sverige, kan komma att behandlas. I Bohuslän är frågeställningen aktuell på grund av att en stor andel fritidshus ägs av norska medborgare. I exempel som redovisats visas att en höginkomsttagare boende i Norge utan inkomst i Sverige skulle få sin fastighetsskatt reducerad från 20 000 kr till 2 800 kr på grund av begränsningsregeln för fritidshus om taxeringsvärdet är 2 miljoner. En familj med samma fritidshus boende i Sverige och en sammanlagd inkomst på 500 000 kr får fortfarande betala 20 000 kr.

Fastighetsskatten upplevs redan i dag som orättvis och om detta blir konsekvensen av regeringens förslag upplevs denna orättvisa än mer.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förhindra denna helt orimliga konsekvens av en begränsningsregel för fastighetsskatt för fritidshus?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-20 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-20)