Begränsningar inom registerkontrollen

Skriftlig fråga 2012/13:325 av Nilsson, Pia (S)

Nilsson, Pia (S)

den 20 februari

Fråga

2012/13:325 Begränsningar inom registerkontrollen

av Pia Nilsson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skolverket och Socialstyrelsen är båda kontrollerande myndigheter över centrala verksamheter i samhället. I dag säger lagen att den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska kunna visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Registerkontrollen syftar till att stärka barns skydd mot sexuella och andra grova brott, och utdraget är en del av bedömningsunderlaget för om en person är lämplig för arbetet. Därför är det förvånande att det anses vara tillräckligt med en begränsad registerkontroll då en lärare eller skolledare ska anställas, särskilt som det vid anställningar i verksamheter som lyder under Socialstyrelsen krävs ett bredare registerutdrag.

Denna problematik har i dagarna aktualiserats då det uppmärksammats att en villkorligt frigiven person anställdes för att arbeta i en skola i Sala kommun. Mannen kunde visa upp ett rent utdrag ur belastningsregistret i enlighet med den begränsade kontrollen men var dömd för grov kvinnofridskränkning.

Jag ställer mig nu frågande till om utbildningsminister Björklund anser att detta är en lämplig ordning och att den nuvarande graden av bakgrundskontroll är tillräcklig.

Min fråga till statsrådet är därför:

Varför har två kontrollerande myndigheter som Skolverket och Socialstyrelsen inte samma skarpa krav på registerkontroll?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-20 Anmäld: 2013-02-20 Besvarad: 2013-02-27 Svar anmält: 2013-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-27)