begränsningar för gravt synskadade att göra högskoleprovet

Skriftlig fråga 2003/04:146 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 28 oktober

Fråga 2003/04:146

av Linnéa Darell (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om begränsningar för gravt synskadade att göra högskoleprovet

I dagarna rapporterar medierna att 37 000 personer gjort högskoleprovet. För många handlar det om att skaffa sig en möjlighet att bygga på sin utbildning för att stå sig bättre i konkurrensen på arbetsmarknaden. För andra ger högskoleprovet en chans till ytterligare ett yrkesval i livet.

En del har skrivit högskoleprovet både tre, fyra och kanske fem gånger och hoppas nu att den här gången ska det ge resultat.

För gravt synskadade finns inte den möjligheten. Efter två gånger är chansen förbrukad för resten av livet.

2003 är Europeiska handikappåret. Sverige har valt temat "Mänskliga rättigheter". När ska gravt synskadade ges samma rätt som andra att göra högskoleprovet obegränsat antal gånger under sin livstid?

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Thomas Östros:

Vilka åtgärder är utbildningsministern beredd att vidta för att även gravt synskadade ska kunna skriva högskoleprovet obegränsat antal gånger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-28 Anmäld: 2003-10-28 Besvarad: 2003-11-05 Svar anmält: 2003-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-05)