Begränsning av umgängesspråk

Skriftlig fråga 2013/14:707 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

2009 kom en ny språklag, 2009:600, samt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724, som ger rättigheter för människor att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråk.

 Forskning visar att ett viktigt verktyg för att bli flerspråkig och bli duktig både i det svenska språket och i ett minoritetsspråk är att använda sig av metoden full emerging.

 I Sverige har vi dock en skolförordning, 2011:185, som motsäger detta och förbjuder metoden full emerging. I förordningens kapitel 9 § 13 sägs att "under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning enligt 12 § får högst hälften av undervisningen ges på umgängesspråket".

Dessutom säger paragraferna 12 och 13 att eleven får börja med umgängesspråket till 50 procent men att det ska fasas ut så att i slutet av skolåren ska eleven inte ens tillåtas använda umgängesspråket.

 Jag undrar om utbildningsministern avser att ta initiativ till att utveckla texten i skolförordningen så att pedagogiska metoder inte blir förbjudna att användas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Överlämnad: 2014-06-25 Inlämnad: 2014-06-25 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga