Begränsning av sötningsmedlet sukralos

Skriftlig fråga 2007/08:698 av Appelros, Staffan (m)

Appelros, Staffan (m)

den 1 februari

Fråga

2007/08:698 Begränsning av sötningsmedlet sukralos

av Staffan Appelros (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Naturvårdverket har gjort en kartläggning av sötningsmedlet sukralos och hur det släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Sukralos finns i många produkter, bland annat i Coca-cola light och i flera av Arlas Yoggiprodukter. Livsmedelsverket hävdar att sukralos är ofarligt för människan och att det därför inte behöver vidtas några åtgärder för att begränsa sukralos i livsmedel. Problemet är att sötningsmedlet rinner rakt igenom kroppen och kommer ut med urinen.

Det passerar reningsverken och hamnar i naturen. Sukralos är ett klorämne och finns normalt inte i naturen, vilket leder till att vi inte vet vilka konsekvenser detta kan få. Min fråga till statsrådet är därför:

Avser miljöministern att vidta åtgärder för att sukralos ska begränsas i livsmedel tills vi med säkerhet vet att det inte påverkar fiskar och andra vattenlevande djur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarad: 2008-02-06 Svar anmält: 2008-02-12 Anmäld: 2008-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-06)